Turan, M. (2014) “Bulut Bilişim ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi”, Bilgi Dünyası, 15(2), ss. 296-326. doi: 10.15612/BD.2014.448.