Eroğlu, Şahika ve Külcü, Özgür (2014) “TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği”, Bilgi Dünyası, 15(2), ss. 327-352. doi: 10.15612/BD.2014.439.