[1]
H. Yıldız ve N. Özenç Uçak, “Bireyselden Ortak Bilgi Davranışına”, Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, ss. 1-26, Haz. 2014.