[1]
H. Anameriç, “Gazete ve Dergi Kupürlerinin Arşivlenmesi”, Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, ss. 76-90, Haz. 2014.