[1]
G. Umut ve Özgür Külcü, “Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, ss. 102-124, Haz. 2014.