[1]
H. Anameriç, “Kitabın Teknolojik Değişimi”, Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, ss. 176-188, Haz. 2014.