[1]
F. Rukancı, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler”, Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, ss. 189-201, Haz. 2014.