[1]
H. K. Bahşişoğlu, “Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık ve Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumları”, Bilgi Dünyası, c. 15, sy 1, ss. 202-216, Haz. 2014.