[1]
Özgür Külcü, T. Çakmak, ve N. Özel, “Kurumsal Bilgi Sistemleri İçerisinde Belge Yönetimi: Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde Gerçekleştirilen Uygulamalara Yönelik Bir Durum Analizi”, Bilgi Dünyası, c. 14, sy 2, ss. 251-269, Eki. 2013.