[1]
İnci Önal ve Özlem Şenyurt Topçu, “Eğitimi Gerçekleştirmek: Öğretim Programlarında Okul Kütüphanelerinin Yeri”, Bilgi Dünyası, c. 14, sy 2, ss. 306-328, Eki. 2013.