[1]
E. Cengiz, Özgür Külcü, ve B. Yılmaz, “Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi”, Bilgi Dünyası, c. 20, sy 1, ss. 1-24, May. 2019.