[1]
E. Köse Uysal ve N. Özenç Uçak, “Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Arama Davranışları”, Bilgi Dünyası, c. 14, sy 1, ss. 37-61, Nis. 2013.