[1]
S. Öztemiz ve B. Yılmaz, “Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ”, Bilgi Dünyası, c. 14, sy 1, ss. 87-100, Nis. 2013.