[1]
M. Zencir ve K. Yeşiltaş, “Ödünç Verme Hizmetlerinde iPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 14, sy 1, ss. 101-113, Nis. 2013.