[1]
Özlem Şenyurt ve H. İnci Önal, “Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, c. 20, sy 1, ss. 25-63, Haz. 2019.