[1]
T. Henkoğlu ve N. Özenç Uçak, “Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar”, Bilgi Dünyası, c. 13, sy 2, ss. 377-396, Eki. 2012.