[1]
T. Çakmak ve B. Yılmaz, “Türkiye’de Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi”, Bilgi Dünyası, c. 13, sy 2, ss. 418-436, Eki. 2012.