[1]
J. M. Yap, “Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri”, Bilgi Dünyası, c. 13, sy 2, ss. 507-528, Eki. 2012.