[1]
S. Spiranec ve M. Borovac, “Bir Akademik Çevrede Uzman ve Deneyimsiz Kullanıcıların Etiketleme Davranışlarının Boyutları”, Bilgi Dünyası, c. 13, sy 1, ss. 1-16, Nis. 2012.