[1]
A. Efe, “Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 20, sy 1, ss. 85-87, May. 2019.