[1]
A. Aydın, “Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Erişim Sorunları Üzerine Yapılmış Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, c. 13, sy 1, ss. 93-116, Nis. 2012.