[1]
B. Dünyası, “Ulusal Bilgi Dizgesi Kütüphanecilik Çalışma Grubu Raporu (1984)”, Bilgi Dünyası, c. 12, sy 2, ss. 428-439, Eki. 2011.