[1]
N. Özel ve T. Çakmak, “Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 12, sy 1, ss. 30-45, Nis. 2011.