[1]
G. Özbal, “Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler”, Bilgi Dünyası, c. 12, sy 1, ss. 171-172, Nis. 2011.