[1]
H. Duman, “Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 60.Yılı: XVI. Dönem / 24 Eylül 1994 – 27 Eylül 1996 (Bazı Çağrışımlarla)”, Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, ss. 450-458, Eki. 2010.