[1]
B. Yılmaz, Şelale Korkut, ve E. Köse, “Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, ss. 49-80, Nis. 2010.