[1]
İnci Önal, “Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi”, Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, ss. 101-121, Nis. 2010.