[1]
M. Akbulut, “Üniversite Kütüphanelerinde Yeşil (Çevreci) Yaklaşımlar: Türkiye Genelinde Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, ss. 203-230, Ara. 2018.