[1]
N. Özel, “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi / İşlemleri (BEYAS) El Kitabı”, Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, ss. 221-222, Nis. 2010.