[1]
F. Baysen, N. Çakmak, ve A. Özsavaş Akçay, “Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları”, Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, ss. 231-253, Ara. 2018.