[1]
S. Akça ve M. Akbulut, “Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, c. 19, sy 2, ss. 255-274, Ara. 2018.