[1]
Özgür Külcü ve T. Çakmak, “Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri”, Bilgi Dünyası, c. 10, sy 2, ss. 287-302, Eki. 2009.