[1]
E. P. Erbaş ve B. Yılmaz, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Bilgi Dünyası, c. 20, sy 2, ss. 119-142, Eki. 2019.