[1]
N. Alkan, “Klinik Tıp Kütüphaneciliği”, Bilgi Dünyası, c. 9, sy 2, ss. 315-347, Eki. 2008.