[1]
N. Çiçek, “Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulamalarında Yaşanan Güçlükler”, Bilgi Dünyası, c. 9, sy 2, ss. 466-504, Eki. 2008.