[1]
G. Güneş, “Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi”, Bilgi Dünyası, c. 9, sy 2, ss. 565-566, Eki. 2008.