[1]
H. Anameriç, “2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili bir Değerlendirme”, Bilgi Dünyası, c. 9, sy 1, ss. 225-229, Nis. 2008.