[1]
B. B. Bayraktar ve A. Kakırman Yıldız, “Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 8, sy 2, ss. 280-296, Eki. 2007.