[1]
N. Özenç Uçak, “Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003”, Bilgi Dünyası, c. 8, sy 2, ss. 326-328, Eki. 2007.