[1]
N. G. Çağlar ve B. Yılmaz, “Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi”, Bilgi Dünyası, c. 8, sy 1, ss. 1-29, Nis. 2007.