[1]
H. Sever, F. Akal, ve G. Köse, “Kavram Tabanlı Bilgi Geri Getirim Yaklaşımı”, Bilgi Dünyası, c. 8, sy 1, ss. 49-75, Nis. 2007.