[1]
N. Çakmak, “Bilgi Dünyası ve ORCID”, Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, ss. 1-4, Haz. 2018.