[1]
G. Güneş, “Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal ve Uluslararası Dernek Oluşumları”, Bilgi Dünyası, c. 8, sy 1, ss. 155-166, Nis. 2007.