[1]
E. Yılmaz Şentürk, “II. Meşrutiyet Dönemi Memuriyet Sınavları: Evrak Yöneticilerinde Aranan Özellikler”, Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, ss. 5-31, Haz. 2018.