[1]
U. Al ve M. Afzali, “İran ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Bilgi Dünyası, c. 7, sy 2, ss. 181-201, Eki. 2006.