[1]
Şahika Eroğlu, “Açık Devlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme”, Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, ss. 33-68, Haz. 2018.