[1]
E. Alaca, T. Büyükçolpan, ve L. Kanık, “Bilimsel Bilginin Erişiminde ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 20, sy 2, ss. 143-181, Ara. 2019.