[1]
S. Nazarovets ve M. Nazarovets, “Yerel Dergiler ve Yanıltıcı Metrikler: Ukrayna’daki Kütüphane ve Enformasyon Bölümü Doktora Öğrencilerinin Yayın Faaliyetlerinin Nicel Analizi”, Bilgi Dünyası, c. 19, sy 1, ss. 85-104, Haz. 2018.