[1]
N. Özenç Uçak, “Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı”, Bilgi Dünyası, c. 1, sy 2, ss. 255-279, Eki. 2000.