[1]
B. Aksoy, “Bilgi Teknolojisinin Yarattığı Örgütsel Değişim: Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi?”, Bilgi Dünyası, c. 6, sy 1, ss. 58-77, Nis. 2005.